Wps – dim ffrydiau categoriau [Gol. OES!]

Wedi dweud wrth y darllenwyr di-Gymraeg bod hi’n bosibl tanysgrifio i ffrwd y categori Saesneg, dw i’n sylweddoli nad oes ffrwd o’r fath ar gael. Wna i sorto hyn yn y man, ond rhaid i fi fynd ma’s nawr.

Unrhywun yn digwydd gwybod sut i wneud hyn (creu ffrwd RRS o gategori unigol ar WordPress) – i arbed gwaith Gwglo i fi? Jolch.

[Gol.]http://morfablog.com/categori/english/feed/ yw cyfeiriad y ffrwd. Diolch yn fawr i Aran a Babs, am fod yn glyfrach na fi.

Having said that it’s possible to subscribe to a feed of just the bilingual posts, I now realise that that’s a filthy lie. I’ll try and sort this out soon, but I’ve got to go out now. If anyone already knows how to do this (create an RSS feed for a WP category) I’d appreciate a pointer – save me a bit of Googling. Cheers.

[Edit]http://morfablog.com/categori/english/feed/ is the feed’s address. Thanks to two of MB’s most intelligent, and handsome, readers for pointing this out and not making me feel like an idiot in the process.

2 thoughts on “Wps – dim ffrydiau categoriau [Gol. OES!]

Leave a Reply