Tag: Shifft Ieithyddol

Lladd Iaith Cernyw – Pwy, Pam, a Phryd?

Shifft Ieithyddol yng Nghernyw, 1300-1750 (Wikipedia)

Shifft Ieithyddol yng Nghernyw, 1300-1750 (Wikipedia)

Where Cornish was Spoken and Purchase synthroid no rx physician When: a Provisional Synthesis, gan Matthew Spriggs yn Cornish Studies, 2003. Erthygl academaidd ar hanes y Gernyweg o gyrhaeddiad yr Eingl-Sacsoniaid tan ei “marwolaeth” yn yr ail ganrif ar bymtheg. Difyr iawn, ac yn ddadleuol, dwedwn i.

We know from the laws of Ine of the late seventh century that British subjects of canada viagra for sale Anglo-Saxon kings were treated in a discriminatory manner compared with English ones. But by that time who were the British? The definition must surely have been essentially linguistic. Language shift in the case represented a shift in ethnicity. The British were not genocidally dispersed; by language shift they too became English.

Doedd yr un peth ddim wedi digwydd trwy’r adeg oedd y Rhufeiniaid ym Mhrydain; roedd y Brythoniaid wedi cadw eu hiaith, er iddynt fenthyg o’r Lladin. Dim ond dan y Sacsoniaid ddiflanodd y Frythoneg o’r tir a fyddai’n dod yn “Lloegr” yn y pen draw.

(Ymwadiad diangen: Nid Ydwyf yn Ieithydd Hanesyddol. Os ydych chi’n deall y Best price for synthroid later stwff yn well na fi, neu yn gwybod lle alla i ddarllen rhagor er mwyn deall yn well, defnyddiwch y blwch sylwadau, da chi.)

Diolch i Robert Humphries (ar Facebook) am y linc i’r erthygl.

Golygfeydd Iaith gan Bobl Frodorol

Golygfeydd Iaith gan Bobl Frodorol a Lleiafrifol wedi’u casglu gan Terralingua. Gyda cyfraniadau oddi wrth pobl frodorol Gogledd America, Awstralia, Gogledd Ewrop a Chymru. Nid jyst yng Nghymru oedd y Welsh Not yn cael ei ddefnyddio.

Dosbarth Manaweg Cyntaf

Agor y dosbarth Manaweg cyntaf – stori BBC am ddadeni’r iaith Manaweg.

Rhodri Glyn Thomas: ‘Dim ateb’

Rhodri Glyn Thomas: ‘Dim ateb gan fudiadau iaith’ – ond mae’n Cynulliad ni yn gwneud job da iawn o sicrhau dyfodol i’r Gymraeg? Hmmn.

Iawndal i Gwilym Williams

Gorfod siarad Saesneg: £10,000 o iawndal – stori BBC.

Mae dyn o Gaernarfon wedi cael dros £10,000 o iawndal mewn tribiwnlys diwydiannol.
Roedd Gwilym Williams wedi cael ei ddiswyddo ar ôl gwrthod gorchymyn gan ei gyflogwr i siarad Saesneg gyda’i gydweithwyr Cymraeg eu hiaith.

Catalunya

Pwyso ar gwmnïau i ddefnyddio’r Gatalaneg – stori BBC.

© 2016 Morfablog

Theme by Anders NorenUp ↑