Tag: Fideo (page 1 of 2)

Blogiau fideo a phethau dw i wedi ffeindio trwy ‘Democracy’, YouTube neu fel arall.

Las Migas

Las Migas, band fflamenco pedair merch o Barcelona.

(Trwy booooooom!.)

Llên y Lli

Dyma gêm i chi ffans y synthroid in usa literary Talwrn. Cliciwch ar y ddolen nesa i Fideo 1 ym Mhrosiect Llên y Lli, ond cyn i’r ffilm fach ddechrau, discount site viagra activist cuddio’r sgrîn tu ôl i ffenest arall neu rywbeth: faint o’r beirdd ych chi’n eu hadnabod o’u lleisiau?

(Trwy Nwdls, eto. Dw i’n chwarae dal-i-fyny ’ma, wedi wythnosau di-ri o beidio dilyn y Order synthroid without prescription entity blogfyd Cymraeg.)

Dragonette vs BMX

1. Cer i wefan Dragonette. Wyt ti wedi clywed amdanyn nhw? Do’n i ddim, ond dw i’n hen. Dw i’n siwr bod y cŵl cids i gyd yn gyfarwydd. Eitha neis, ta beth. Mae’r fideo ar y tudalen blaen ddim cweit yn saff i’r gweithle, gyda’r llaw.

Ond…

2. Clic ar y linc “Videos”.

3. Gwylio’r fid Get Lucky vs. BMX.

4. Yikes.

Does dim “The”

Dim ond Cardiacs.

Hefyd:
Is This The Life? – y “hit”.
R.E.S. – clasur prog roc go iawn.
Big Ship – o’r fideo Mare’s Nest. Wedi colli fy nghopi, och a gwae.

Apollo Pony

Dim ond casgliad o fideos a ffilmiau bychain. Dw i ddim wedi edrych ar bopeth, ond mae sawl perl fach yma, fel y “llyfr fflicr” wedi wneud o 787 darn o “clipart”, neu’r treilar am “Sesame Streets” gan Martin Scorcese.

Sôn am hwnna, braf gweld bod yr Academi wedi rhoi’r dyn aur iddo fe o’r diwedd.

Blwyddyn Newydd Dda!

Wedi bod bach yn dawel rownd fan hyn, ond mae gen i deimlad y bydd yr hen flog yn denu mwy o’m sylw o hyn ymlaen.

Mae hyn yn wych, ac yn hapus: Robert DeNiro yn dychmygu pethau, ar Sesame Street.

Llawer, llawer mwy fan hyn.

Mwy o bethau gwych ac hapus i ddod!

Circulus – Cnuchwyr Coblynnod?

Iawn, wedi sôn am (yr unig) peth negyddol ym mhenwythn os y Dyn Gwyrdd, dyma un o’r pethau positif: Circulus, band “gwahanol” o Loegr ddyfnaf. Un o’r bandiau all fod yn bryfoclyd dros ben ’set ti mewn hwyliau drwg, ond mewn cau mwdlyd a mwglyd does dim byd gwell. Gallwch chi fod wedi darllen amdanyn nhw yn y Guardian y llynedd, ond i werthfawrogi eu hapêl arbennig, mae rhaid i ti eu gweld nhw.

Basŵn!

Dw i’n gwybod lle mae Dan Treacy yn byw

Fel dw i wedi dweud o’r blaen, roedd Gŵyl y Dyn Gwyrdd, ond dechreuodd y peth yn wael, gan fod un o’r bandiau ro’n i eisiau gweld mwya, The Television Personalities, ddin wedi troi fyny.

Mae’n drist iawn, ond mae’n edrych fel bod bywyd Dan Treacy yn dilyn patrwm Syd, ond mewn slo-mo.

Jacques Brel – Amsterdam

Y bont rhwng opera mawr a phync roc? Yn 1962? Yng Ngwlad y Belg?

Iesu bach, o’n i wedi clywed bod fersiynau Scott Walker yn gysgod gwân o’r gwreiddiol, ond nes bo chi’n gweld Brel yn perfformio mae’n anodd credu.

Zonaindie

Blog MP3/fideo yw Zonaindie, llaw top o artistiaid o America Lladin.

Older posts

© 2016 Morfablog

Theme by Anders NorenUp ↑