Archif Tag: Fideo

Blogiau fideo a phethau dw i wedi ffeindio trwy ‘Democracy’, YouTube neu fel arall.

Llên y Lli

Dyma gêm i chi ffans y Talwrn. Cliciwch ar y ddolen nesa i Fideo 1 ym Mhrosiect Llên y Lli, ond cyn i’r ffilm fach ddechrau, cuddio’r sgrîn tu ôl i ffenest arall neu rywbeth: faint o’r beirdd ych chi’n eu hadnabod o’u lleisiau?

(Trwy Nwdls, eto. Dw i’n chwarae dal-i-fyny ’ma, wedi wythnosau di-ri o beidio dilyn y blogfyd Cymraeg.)

Dragonette vs BMX

1. Cer i wefan Dragonette. Wyt ti wedi clywed amdanyn nhw? Do’n i ddim, ond dw i’n hen. Dw i’n siwr bod y cŵl cids i gyd yn gyfarwydd. Eitha neis, ta beth. Mae’r fideo ar y tudalen blaen ddim cweit yn saff i’r gweithle, gyda’r llaw.

Ond…

2. Clic ar y linc “Videos”.

3. Gwylio’r fid Get Lucky vs. BMX.

4. Yikes.

Circulus – Cnuchwyr Coblynnod?

Iawn, wedi sôn am (yr unig) peth negyddol ym mhenwythn os y Dyn Gwyrdd, dyma un o’r pethau positif: Circulus, band “gwahanol” o Loegr ddyfnaf. Un o’r bandiau all fod yn bryfoclyd dros ben ’set ti mewn hwyliau drwg, ond mewn cau mwdlyd a mwglyd does dim byd gwell. Gallwch chi fod wedi darllen amdanyn nhw yn y Guardian y llynedd, ond i werthfawrogi eu hapêl arbennig, mae rhaid i ti eu gweld nhw.

Basŵn!