Gadael Firefox Cymraeg

Ai fi yw’r unig Macafalwr sy’n defnyddio Firefox Cymraeg ond yn gweld eisiau y llwybrau teirw di-ofyn arferol ar gyfer “Gadael Firefox” (⌘Q) a “Canfod Eto” (⌘G)?

Ar ôl misoedd o regu bob tro dw i’n trial ffeindio rhywbeth ar y tudalen a chael y blwch gwybodaeth, neu drial cau Firefox a chael y swn bach “ti’n jocan”, dyma fi’n Gwglo’r blydi peth a darganfod pwt bach ar Lifehacker sy’n esbonio pa mor hawdd yw e i greu (neu newid) unrhyw llwybr tarw ar unrhyw rhaglen OS X.

Open the Keyboard & Mouse preference pane in your System Preferences and click on the Keyboard Shortcuts tab. Click the little plus (+) sign, choose the application you want to assign a shortcut for from the drop-down, then enter the exact name of the menu bar item you want to execute…

Fel hyn:
gadael_firefox

Wedyn wneud yr un peth ar gyfer “Gwybodaeth am y Dudalen”: newid hwnna’n ôl ⌘I.

Y tro nesa i chi agor Firefox, bydd yn gweithio fel mae i fod i weithio.

Dysgwyr – cymhathu neu “ffito mewn”?

Missives on Outlander Japanese. Cofnod mewn ffurf deialog ar y blog Néojaponisme ynglŷn â’r dewisiadau ieithyddol ar gael i “ddieithrin” yn Siapan sy wedi dysgu’r iaith. Mae llawer iawn o bwyntiau i gnoi cil drostynt, yn y ddeialog ei hun, yn y drafodaeth wedyn, a draw ar flog Languagehat, lle ffeindiais i’r peth yn y lle cyntaf.

Er enghraifft, mae pawb yn derbyn bod bwlch diwylliannol rhwng pobl Siapan a phobl y Gorllewin sy’n byw yna, a bod rhan o’r broses o “ffito mewn” i’r gymuned Siapaneg yw derbyn hyn ac addasu iddo fe. Yn ein hachos ni yng Nghymru, er i ni sôn am “groesi pontydd” wrth ddysgu’r iaith, prin iawn bod trafodaeth gall am y gwahaniaethau diwyliannol rhwng y Cymry Cymraeg a’r canran isel iawn o fewnfudwyr sy’n llwyddo dysgu’r iaith i safon defynddiol. A beth am y ffordd mae dysgwyr yn hoffi defnyddio geiriau dydy Cymry Cymraeg eu hardal ddim yn debyg i’w defynddio? Sut mae hynny yn effeithio ar y deinamig?

There are immediate rewards in using fancy Japanese in front of Japanese people: wow, you know the word X? At that moment, you do feel pretty fancy, the time spent in studying obscure Japanese feels completely justified, and your speaking partner probably does not necessarily think you are a wiener. The issue, however, is that becoming a working member of society means not always pointing out the fact that you are attempting to become a working member of society.

Kapow!

Mae’r sylwadau yn werth eu darllen – dw i heb orffen mynd trwyddyn nhw eto – ac mae mwy o ddolenni i bethau diddorol, fel traethawd ar “ego ieithyddol” a rhan o’r erthygl Wikipedia (Saesneg) ar ddwyieithrwydd.

(Diddorol cymharu, gyda llaw, yr erthygl olaf gyda’r erthygl Gymraeg ar yr un pwnc, ond testun cofnod arall yw hynny, siŵr o fod.)

Wlpan Agent #3505

Trwy dolenni Nwdls ar delicious.com ffeindiais i gofnod diddorol ar flog Cymreig dw i heb ei weld o’r blaen: How I Learned to Stop Worrying and Love the Heniaith.

Fel sy’n digwydd ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, dw i wedi bod yn meddwl am fy mhrofiadau personol o ddod at yr iaith, ond mae’n hawdd iawn anghofio pa mor gyffrous oedd hi i weld y byd trwy’r ffenestri Cymraeg am y tro cyntaf. Mae Carl yn mynd trwy llawer o’r un pethau dw i’n eu cofio (jyst) fel dysgwr o “Gymro di-Gymraeg”.

Over the years I then met people who happened to speak Welsh. Knowledge of the language never seemed a prerequisite to polite conversation (aIthough I can’t say with certainty what everyone really thought of me). Of those who became my friends, I never felt any kind of pressure from them to learn Welsh.

But gradually I felt some kind of higher plane of mutual understanding was possible. It felt a little impertinent, maybe, to converse with them in English. These were people who’d write their shopping lists, get their schooling, sing, pray and do whatever else people do – in Welsh.

It’s like going to Japan and opting merely to shake hands with people. When in Japan, it’s probably better to bow – if you can.

Pob lwc gyda’r dysgu, Carl. Ac os doi di yn ôl i Langrannog, wna i brynu peint i ti.

Facebook yn Gymraeg?

Braf gweld, ar flog Mercator bod Facebook wedi derbyn y galw am fersiwn Gymraeg o’r safle.

Mae’r broses gyfieithu yn agored i bawb, ac maen nhw’n defnyddio model diddorol iawn ar gyfer y gwaith. Y cam cyntaf yw i gyfieithu’r 226 o dermau sylfaenol maent yn galw y “glossary” – gwaith sy wedi’i gwblhau eisioes. Wedyn mae rhaid i bob gair ennill hyn a hyn o bleidleisiau gan siaradwyr yr iaith – mae’n bach yn anghlir faint yn union o bleidleisiau sydd angen.

Mae hyn y beth da.

Ond…

Mae hefyd yn golygu bod llwyddiant y trosiad yn dibynnu ar y “gymuned” (eu gair nhw). Os na fydd digon o bobl yn rhoi o’u hamser i gyfieithu’r safle ac i wyrio cyfieithiadau pobl eraill, na fydd feriswn Cymraeg. Dw i’n credu bod hyn yn hollol deg; y gymuned sy wedi mynnu fersiwn Cymraeg, wedi’r cwbl.

Am unwaith, os na chaiff y Cymry Cymraeg eu “hawliau ieithyddol” bydd yn ddigon clir pwy sy ar fai.

Na, nid Rhodri Glyn Thomas.

Cymreictod Rob Brydon

Rhaglen ddiddorol ar BBC4 neithiwr, sef Rob Brydon’s Identity Crisis. Wnaeth Brydon daith fach o gigs yn Ne Cymru, gan ffilmio’r “daith darganfod hunaniaeth” oedd e arni’r un pryd. Mae Brydon yn actor arbennig (yn hytrach na “stand up” arbennig), ac oedd amheuaeth gen i a oedd Brydon wedi darganfod ei Gymreictod, neu dim ond y ffordd orau o gael laffs ma’s o gynulleidfa Cymreig. Hynny yw, bod jôcs hawdd fel “we’ve even got Welsh serial killers now” yn mynd i lawr yn well os wyt ti wedi darbwyllo’r Cymry dy fod di’n falch o fod yn un ohonyn nhw, yn hytrach na bod â chywilydd. Fel darganfyddiad cymdeithasegol mae hyn ar yr un lefel â darganfyddiad A.A.Gill bod rhai pobl yn dal dig os wyt ti’n dweud pethau cas am eu hiaith a diwylliant.

Aeth y cringe factor oddi ar y raddfa gyda chyfweliad cefn tacsi â Victor Spinetti, a’i honiad, er nad yw’n eithafol dros yr iaith, mae e’n ei charu cymaint fe hoffai fe “ei ffwcio hi”. (Ambyty 40 munud mewn i’r rhaglen.)

Ond ar y cyfan, rhaglen werthchweil. Gobeithio bod Brydon yn dweud y gwir am y newid aeth e trwyddo, a bod hynny’n arwain at rywbeth real, fel dysgu’r iaith. A dysgu’r iaith er mwyn ei dysgu, nid er mwyn bod ar y teledu.

Cymraeg Harvard

Newydd ffeindio (diolch i sylwadau ar flog Dot) y blog-ar-y-cyd gwych Harvard Cymraeg. Dw i heb ddarllen trwy’r hen flogiadau i gyd hyd yn hyn, ond o beth dw i’n deall, blog gan ddysgwyr sy’n astudio ar gwrs Celtic 128 yng ngholeg Harvard yw e.

Diddorol gweld ar dudalen y cwrs pethau fel llun o gastell Caernarfon â’r capsiwn:

Castles: Picturesque symbols of conquest.

Anodd dychmygu gweld hynny ar wefan cwrs Cymraeg yma yng Nghymru fach, heb sôn am y lluniau o brotestiadau Cymdeithas yr Iaith.

(Oedd hyn yn mynd i arwain at drafodaeth hirfaeth a dwys ar y gwahaniaeth rhwng y mudiad Cymraeg i Oedolion a’r maes CiO sy bellach wedi’i lyncu. Ond arhosa i nes bod rhywun yn fodlon fy nhalu i’w sgwennu.)

Cylchgrawn y Tiwtor

Mae cylchgrawn ar lein Y Tiwtor newydd ei lansio, gyda phroffeil y blogiwr mwyaf golygus yng Nghymru Fach yn ei rifyn cyntaf.

[Gol. A phroffeil teulu o ddysgwyr golygus iawn ar y tudalen nesaf, hefyd.]

Ond uchelbwynt a “phwynt gwerthu unigryw” y cylchgrawn, er mor anodd yw curo hwnna, yw’r tudalen o adnoddau dysgu. Llond sach o stwff defnyddiol yna, gan gynnwys gweithgaredd am Langrannog, sy wastad yn neis.

Diolch yn fawr, Cyngor y Barri

Diolch i Pads ar y maes am ffeindio’r enghreifft gorau/gwaethaf erioed o Scymraeg ar y we, sef gwefan Cyngor Tref y Barri:

Yr Enillydd yw...

Ie, enghraifft arall o gamddefnydd o gyfieithydd ar-lein di-werth (ond rhad ac am ddim!) InterTran yw hyn – ond mae hyn yn wahanol i’r llu o enghreifftiau eraill dyn ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha ’ma: nid siop smyt yw hwn ond cyngor tref.

Dychmygwch am eiliad bod y gwaith ’ma wedi’i wneud gan gynlluniwr gwe uniaith Gymraeg, yn lle yr un uniaith Saesneg sydd ar fai yma. Dyma’r paragraff cyntaf uchod wedi’i gyfieithu’n fras:

Ymysg pethau eraill, bydd y safle hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfleusterau ac adnoddau ar gael yn y Barri, gan gynnwys y gwasanaethau hynny sy’n cael eu darparu gan Gyngor y Dref.

Mae hynny’n ddigon clir, ond yw hi? Dyma beth chi’n cael wrth fwydo’r uchod mewn i InterTran:

Among things other , he will be the position this containing knowledge signs opportunities and resources available crookedly the bars , with contain the services that who ‘ is heartburn have them prepare with Council the Town.

This is what happens when a town council uses an online translator instead of paying a professional. Had the website’s contents been composed in Welsh (as they are in some areas, one presumes) and then “translated” by machine like this, the paragraph above shows the kind of nonsense that would result. A bit hard to imagine this getting onto the web, isn’t it? The subtext, as so often, seems to be “Oh, fuck the Welsh, who cares? Nobody reads it anyway.”

Reddit yn y Gymraeg?

Neges gan Pat yn fy mewnflwch Facebook (dylwn i sieco hwnna yn fwy aml) ynglŷ â lleoleiddio Reddit.

If you’d like a reddit in your language, please email us with the request and we’ll get it online. All we ask is that you tell all of your [insert language]-speaking friends about it (and that you let us know if we screw something up in translation).

Rhaid i mi gyfaddau mod i ddim yn gyfarwydd â reddit cyn hyn. Dw i ma’s o’r l