Cerdded a chanu

“Will & Ed Walking Around Great Britain” – Rhan 1 a Rhan 2. Ffilm fer gan Molly King, myfyrwraig o Bournemouth.

Gwefan Will ac Ed, gyda mwy o fanylion am eu hanturiaethau.

Mae’n ddigon hawdd bod yn sinicaidd am bethau fel hyn, ond dw i wedi cael llond bol o fod yn sinicaidd. Dydy Saeson sy eisiau ail-gysylltu â’u traddodiadau brodorol ddim yn “hen elyn” i fi. Chwarae teg iddyn nhw.

Hefyd, maen nhw wedi f’atgoffa fi o hen ffrind, ac amser braf iawn yn fy mywyd i.

Crwydro Llandudoch

[Blogiad gwadd eto gan Carol Holloway, sy’n mynychu fy nosbarth Canolradd yng Ngholeg Ceredigion. Y tro ’ma, adroddiad taith gerdded gyda Cherddwyr Cylch Teifi yn Llandudoch. Os hoffech chi gael gwybod am deithiau’r dyfodol (ddim jyst i ddysgwyr), rhowch wybod yn y sylwadau yma.]

Roedd criw tri deg tri o bobl wedi cwrdd ym maes parcio Llandudoch yn awyddus i gychwyn taith gerdded o dan arweiniad Roy Davies.

Aethon ni ar lan afon Teifi, heibio i “gerrig ateb” a sawl coeden enfawr sydd wedi cael eu torri ar lan yr afon. Croeson ni’r ffordd i ymuno â llwybr sy’n mynd heibio i Gastell Abro. Mae hen dloty/gweithdai yno. Cafodd e ei ddefynddio tan y tridegau, ces i fy synnu i weld yr adeiladau sy’n dal i edrych yn gryf. Maen nhw’n dweud bod crwydriad oedd yn gallu cael rhyle i gysgu a brecwast yno, os roedden nhw’n gweithio yn torri cerrig i’r ffyrdd. Roedd y cyntaf o lawer o gamfeydd yma, yn wahanol i gyd, ac roedd blodau’r gwanwyn yn blodeuo, megis llysiau’r ychen, blodau’r gwynt, llygaid Ebrill, briallu, a chlychau’r gog. Cafodd eithin ei blygu yma hefyd, sy’n anghyffredin iawn.

Cyn i ni groesi’r ffordd sy’n mynd i Drewyddel ro’n i’n mynd heibio i ardd bert iawn gyda rhododendron wedi blodeuo. Ro’n ni’n cerdded tua ardal Cwm Degwel. Mae’r cwm yn serth iawn! Cafodd e ei wneud yn yr oes iâ. Pasion ni’r tŷ pinc, sy’n enwog iawn y dyddiau ’ma, achos cafodde ei adeiladu gyda bêls gwellt.

Aethon ni i lawr i’r pentre eto ac aethon ni heibio i arwyddion y cwymp tir. Ro’n ni’n mwynhau cwpaned neu drinc a sgwrs wedyn, i orffen y bore. Mae hi wedi bod yn fore arbennig o dda gyda chwmni da iawn ac oedd cymaint o bethau arbennig o prydferth. Roedd y blodau gwyllt ar eu gorau a’r tyfaint yn newydd iawn. Yn wir dyn ni mor lwcus!

Diolch i Carol am ganiatâd i rannu ei gwaith cartre! Dyma manylion y wâc nesa, a’r un ola i ni cyn i ni gael toriad am yr haf:

————————————————————
DYDD SADWRN, 12 MEHEFIN 2010
————————————————————
CERDDWYR CYLCH TEIFI – Y PRESELAU
Y Preselau: Foel Drygarn a Charn Meini
Cwrdd yn y lle parcio ger Croes Mihangel (SN 165 331), ar fin y ffordd sy’n arwain o Grymych i Fynachlog-ddu, am 10.30yb.
Arweinydd: Dyfed Elis-Gruffydd

Taith Pen Dinas gan Carol

[Blogiad gwadd gan Carol Holloway, dysgwraig yn fy nosbarth Pellach yn Aberteifi. Mae fy sylwadau i ar y daith fan hyn. Diolch yn fawr i Carol am hyn.]

Cwrddon ni ym maes parcio Pwll Gwaelod. Roedd pymtheg ohonon ni, dysgwyr Cymraeg, pobl sy’n rhugl neu bron yn, a phobl sy’n siarad Cymraeg yn naturiol.

Roedd y cynllun i gerdded o gwmpas Pen Dinas mewn cylch gan arweinydd Mark Ellis-Jones. “Dyw e ddim yn ras,” meddai fe; dechrau da.

Dw i wedi ffeindio’r ffordd i fyny Pen Dinas yn eitha serth yn y gorffennol, ond doedd dim problem o gwbl amser hyn! Roedden ni mor brysur siarad gyda’n gilydd, yn Gymraeg wrth gwrs, ac yn mwynhau yr amgylchoedd yn yr awyr adfywiol.

Ar y ffordd i fyny

Cymeron ni doriad fach pan cyrhaeddon ni gopa Pen Dinas. Roedd y golygfa yn wych i’r gogledd, o Drefdraeth ac o Garningli, ac i’r de, o’r fferi Abergwaun i Roslair. Doeddwn i ddim yn gallu gweld y goleudy ar Ben-Caer (Strumble Head) ond dysges i y gair! (Dysges i “adfywiol”, “yn yr hwyr” a “hyd yn hyn” hefyd.)

Criw llawn, gan Howard

Cyrhaeddon ni Gwm yr Eglwys tua chwarter wedi canol dydd. Roedd y lle bach yn gysgodol a’r tywydd yn braf iawn. Mae tipyn bach o hanes yno, dim ond un mur o’r eglwys yn sefyll y dyddiau yma. Roedd barddoniaeth am Gwm yr Eglwys gyda Philippa, gan gynnwys cerddi gan Waldo Williams a Gwenallt.

Eglwys Brynach Wyddel

Roedd y ffordd yn ôl i’r maes parcio yn hawdd ar y llwybr lefel sy’n mynd yn y bwlch rhwng Pen Dinas a Chroes Dinas. Wedyn roedd cyfle am fwy o glonc yn y “Sailors Rest”.

Yn bendant, roedd popeth yn llwyddiannus iawn. Diolch yn fawr i Mark, ac i Dyfed, Siân, Howard a Philippa am y gwaith trefnu.

Pwll Gwaelod ac Eglwys Brynach Wyddel

Mae grwp cerdded newydd yn ardal Aberteifi, sef Cerddwyr Cylch Teifi, sy wedi tyfu ma’s o’r grwp oedd Aled yn ei drefnu nes iddo adael ei swydd gyda’r Bwrdd yn Aberteifi.

Philippa yw un o’r trefnwyr y grwp newydd, sy’n golygu bod ’na fwy o reswm nag arfer i fi fynychu’r teithiau. Dw i wastad yn mwynhau pan dw i’n mynd, ond dw i’n ddiog tu hwnt. Peth da, felly, bod Philippa wedi ymuno â’r pwyllgor.

Ddoe oedd y daith gyntaf yn y tymor newydd, ac aethon ni i Bwllgwaelod, ar bwys pentre Dinas yn Sir Benfro. Aethon ni i fyny ac o gwmpas Pen Dinas, lawr i Gwm yr Eglwys ac yn ôl i’r dafarn fach ym Mhwllgwaelod. Mae mwy o luniau ar fy nhudalen Flickr.

Ar y ffordd i fyny

Criw llawn, gan Howard

Eglwys Brynach Wyddel

Am y daith nesa, byddwn ni’n ymuno â chriw Cymdeithas Edward Llwyd ar y 24ain o Hydref, i grwydro ardal Tre-Saith a Phenbryn. Manylion yn y rhaglen.