Tag: Catchphrase

Bishi, bishi, bishi

Llawer o ymwelwyr, cialis generic canadian bulb yn sydyn iawn. Fel arfer, daw ryw hanner dwsin o bobl y cialis buy two dydd. Roedd 45 ddoe. Rhywbeth i neud â Catchphrase, tybed? Wn i ddim, does neb wedi gadael neges. Paid bod yn swil, dweud dy ddweud.

Wrth sôn am Catchphrase, braf i’w weld eu ‘hidiom y dydd’ i fy mhenblwydd:

February 19th
hel straeon.
- to gossip. (lit.) to collect stories.

Newyddion Catchphrase

Dyma’r Newyddion – cyfres o fwletinau newyddion a chwestiynau ar y cynnwys oddi wrth Catchphrase. Perffaith i ddysgwyr sy newydd wneud y ferf amhersonol cryno (fel fy ngrwp dydd Iau sy’n cwrdd yn y Tabernacl).

© 2016 Morfablog

Theme by Anders NorenUp ↑