Bishi, bishi, bishi

Llawer o ymwelwyr, yn sydyn iawn. Fel arfer, daw ryw hanner dwsin o bobl y dydd. Roedd 45 ddoe. Rhywbeth i neud â Catchphrase, tybed? Wn i ddim, does neb wedi gadael neges. Paid bod yn swil, dweud dy ddweud.

Wrth sôn am Catchphrase, braf i’w weld eu ‘hidiom y dydd’ i fy mhenblwydd:

February 19th
hel straeon.
– to gossip. (lit.) to collect stories.