Canllawiau Twpsynod a Blogiau Newydd

The Cadw Swn guide to speaking Welsh painlessly and easily.

Idiots’ Guide

I’ve met a few idiots who speak Cymraeg. Some even mutate in the right places and conjugate their prepositions. They wouldn’t know
a preposition if you covered it in lard and pushed it through their letterbox. You’re obviously not an idiot, but here’s a guide anyway:

  1. Start a statement with a verb, unless you want to emphasise
    something.
  2. Get your tenses right. God forbid, if necessary learn them! No, really; it works. Get them absolutely right. Every time. You’ve got a piece of paper with them all on somewhere. It’s blue, and there’s not a huge amount on it. It’ll take you two days maximum.
  3. Don’t bother with Yes and No unless you want to become a gibbering wreck. Just throw in the odd ‘Oes’ whenever it seems right. Otherwise please use IE and NA. Pretty please.
  4. Don’t get tied up with mutations. You know how to mutate, but you’re not certain when. The simple fact is that if you worry about it you will mutate in the wrong places. Just forget it, and you will naturally speak as everyone else does. Which may not always be 100% correct, by the way.
  5. If you don’t know how to say something, don’t. Say something else. Or nothing. Because the moment you turn to English the spell is broken. They just won’t speak to you in Cymraeg again. That’s how their minds work.
  6. Obviously, if you don’t know the word for something use the English, but don’t say ‘I can’t say this in Welsh so I’ll say it in English.’ Unless you’re a doctor.

Chwarddais i, do, yn uchel. Dw i’n lico’r agwedd, mae’r awgrymiadau i gyd yn wneud sens i fi, a dw i’n hoff iawn o’r ffordd mae Colin Jones yn siarad ar y clipiau sain; mae’n fel cael Wncl Bryn Gavin and Stacey yn dweud stori fin nos i chi.

Mae’n braf gweld cymaint o amrywiaeth yn y deunydd dysgu sy’n ymddangos arlein yn diweddar. Er mod i dal yn credu taw mewn dosbarth mae’r rhan fwya yn dysgu’n well, mae cyrsiau fel Cadw Swn a Say Something in Welsh yn ymestyn i farchnad newydd, ac yn denu mwy o bobl at y Gymraeg mewn ffordd cyrhaeddadwy i bawb.

Fel bydd y darllenwr cyson wedi dyfalu o’r tawelwch a fu ar yr henflog yn diweddar, dw i nôl ar dethau cysurus Azeroth, a felly bach ma’s o gyswllt â’r rhithfro. Ond mae fel petai blog newydd diddorol yn cael ei eni bob dydd ar hyn o bryd – heddi des i ar draws blog Siân Tir Du, un o’r cyfeillion oedd yn rhannu baich o gymedroli maes-e â fi. Mae mab Siân, Guto Dafydd, hefyd wedi dechrau blogio ers mis Tachwedd – tybed a fydd gweddill y teulu yn ymuno yn y man? Trefor bydd prifddinas y blogfyd os felly. Ac un arall gwelais i heddi ar dudalen flaen WordPress yw O Bell, blog Cymraeg gan Andy Bell, newyddiadur sy bellach yn byw yn Melbourne.

Ai dim ond fi yw e, neu ydyn ni mewn rhyw adeg ffrwythlon newydd o dyfiad yn y byd blogio Cymraeg? Oes rhai newydd eraill dw i wedi eu colli? Beth sy’n tanio eich darllenwyr RSS chithau ar hyn o bryd?

Wlpan Blog

Diolch i Rhys am dynnu fy sylw at hyn: Wlpan Blog. Dysgwr ar gwrs Wlpan Awst yn Aberystwyth sy’n blogio yn ddyddiol (wel, pan bo egni ’da fe) am ei brofiadau.
Mae’n eitha di-flewyn ar dafod, hefyd, sy’n wych o beth.

A new blog about the experiences of a learner on Aberystwyth University’s Wlpan Awst.

Chwedyl y Kymro Kanol

Mae’n siwr bod wedi gweld blog y Kymro Kanol erbyn hyn, ond jyst rhag ofn.

Angen mwy o flogiau yn y wir hen iaith:

Ac eisted yr oedwn prynhawngweith yng Kaer Seint yn Aruon, neud, yn y tauarn yn kymryd llynn brau. Wele, yr oed y teledydd yn dangaws da raglenn pa le roed y Lloegrwys yn brywdraw Swetenn mewn gornest pel droet, a hynn eneit achaws ei uot yn Kwpann y Byt, a phop ffecyn tauarn yn dangos hynn. Eithyr, yr oedwn rhy uedw i gyuodi o’m ystol.

Gwychder.

Sorto Bloglines

Tra mod i ati, dw i wedi mynd trwy fy holl ffolderi Bloglines a rhoi pob blog sy’n debyg i bostio rhywbeth a fydd o ddiddordeb mewn un ffolder newydd. Er ei fod e’n wych bod cymaint o bobl yn blogio yn y Gymraeg erbyn hyn, does dim digon o oriau yn y dydd i ddarllen popeth, heb sôn am y dros 100 blog MP3 dw i wedi tanysgifio iddynt, a gweddill y blogosphere Saesneg.

Mae’r ffolder newydd – #Dyddiol – yn ymddangos ar frig y rhestr ffolderi (gweler yr # yna?) ac yn cynnwys rhyw ddwsin o flogiau Cymraeg, tipyn bach mwy yn Saesneg, a sawl peth fel ffrydiau Flickr a PledgeBank. Y pethau dw i’n poeni am golli pan dw i’n gweld bod dros 1000 o gofnodion heb eu darllen a does dim dewis ond i ddefnyddio’r botwm panig Mark All Read.

Fy Mlwyddyn Poker

Dw i wedi dechrau blog bach arall i gadw record o fy mlwyddyn poker. Dw i’n ffeindio ei fod e o help i fi i sgwennu pwt am bob gêm dw i’n chwarae ynddi, yn ogystal â chadw trac o beth dw i’n ennill a cholli, ond dw i ddim yn gweld y byddai hyn o ddiddordeb i’r rhan fwya o ddarllenwyr Morfablog, felly y penderfyniad i’w gadw ar wahan.