Mawrth 14, 2004

Mawrth 10, 2004

Mae Kinoeye newydd ar lein, gyda ffocws ar waith Michael Haneke, a wnaeth Funny Games a'r Pianiste

Mawrth 09, 2004

Russian Ark (Aleksandr Sokurov, 2002) - ffilm arbennig wedi'i wneud mewn un shot. Mwy o fanylion fan hyn.

Mawrth 04, 2004

Chwefror 28, 2004

Pusher (Nicolas Winding Refn, 1996). Ffilm do'n i ddim yn gwybod dim amdani, dim ond pigo hi mas o'r rhestr Webflix o ffilmiau tramor. (Neu ydw i wedi darllen am Refn ar flog Nwdls? Bosib iawn.)

Da iawn, ta beth.

Breathless (Jim McBride, 1983). Ail-fersiwn Hollywoodaidd o ņ Bout de Souffle a llawer well nag o'n i'n disgwyl. Byddai'n ddiddorol gwylio hon ochr-wrth-wrth â Wild at Heart i weld pa mor wreiddiol mae David Lynch.

Chwefror 22, 2004

RashŰmon (Akira Kurosawa, 1950). Gan fod 'na sôn am hyn yn nodiadau ar dvd The Virgin Spring, a chan fy mod i wedi prynu copi trwy eBay ond heb ei gwylio, heno oedd yr amser perffaith.

Wnaeth y ffilm hon dorri tir newydd gyda ei wahanol fersiynau o'r un digwyddiadau, rhywbeth sy'n ddigon cyfarwydd erbyn hyn. Ar y pryd doedd pobl ddim yn gallu handlo fe, mae'n debyg.

Un o'r sawl cawr y byd delweddau symudol sy wedi cael ei ddylanwadu gan y ffilm hon yw'r anfarwol Homer Simpson:

Marge: "C'mon Homer, Japan will be fun! You liked 'Rashomon'..." Homer: "That's not how I remember it..."

(Mae'r lein 'ma yn cael ei ddyddynu yn llyfr anferth ar bartneriaeth Kurosawa a Toshiro Mifune, The Emporor and the Wolf gan Stuart Galbraith IV. Chwarae teg iddo.)

Jungfrukšllan (Ingmar Bergman, 1960). Mwy o chwerthin gan y meistr o Sweden, gyda'i fersiwn o'r chwedl canoloesol am y forwyn berffaith sy'n cael ei threisio a'i lladd gan dri brawd. Max Von Sydow yn ardderchog.

Chwefror 21, 2004

Viskningar och rop (Ingmar Bergman, 1972). Llawer o hwyl. Sdim rhyfedd bod Woody Allen mor ddoniol.

Chwefror 19, 2004

Solyaris (Andrei Tarkovsky, 1972). Prynais i hon ar eBay, a doedd dim byd arall i'w wylio, felly dyma fi yn ail-wylio hon ar fy mhen-blwydd.

Hon oedd y ffilm gyntaf gan Tarkovsky i mi weld, nôl yn y haf y llynedd, felly oedd yn ddiddorol weld hi eto ar ôl gweld y rhan fwya o ffilmiau'r cyfarwyddwr yn y cyfamser. Am un peth, doedd y pacing, oedd wedi fy nharo yn araf dros ben y tro cyntaf i mi weld, ddim yn teimlo mor anarferol o araf y tro 'ma. Mewn cymhariaeth â phethau fel Stalker a Nostalgia, mae hyn yn thriller cyffrous.

Chwefror 18, 2004

Offret (Andrei Tarkovsky, 1986). Ffilm ola Tarkovsky. Erland Josephson yn ffantastic, unwaith eto.

Chwefror 16, 2004

Lilja 4-ever (Lukas Moodysson, 2002). Ddim cystal â'i ffilm ddiwetha, Together. Roedd yr actorion i gyd yn dda, a'r stori yn bwerus, heb os, ond gyda thema mor dywyll mae angen bod yn ofalus wrth chwarae gyda elfennau o realaeth hudol, a dyw'r rhai yma ddim yn gweithio yn dda. Ydyn ni fod i fod yn falch bod Lilja a Volodya gyda'i gilydd ar y diwedd. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi lladd eu hunain, wedi'r cwbl. Dydy hynny ddim yn arwydd o ddiweddglo hapus, fel arfer.

The Edge of the World (Michael Powell, 1938). Ffilm fach gref iawn, wedi seilio ar hanes Ynys Sant Kilda.

Zerkalo (Andrei Tarkovsky, 1975). Dw i dal hen wylio ffilm Tarkovsky heb gwympo i gysgu ynddi, ond dal heb weld un sy ddim yn waith athrylith. Ydw i'n croes-ddweud fy hunan? O'r gorau, dw i'n croes-ddweud fy hunan, ond mae'n wir.

Mae ffocws y ffilm yn symud ar hap rhwng tri adeg, a gall hyn

Chwefror 15, 2004

Yn y car y bore 'ma, ar y ffodd i'r orsaf yng Nghaerfyrddin, wnes i ddisgrifio'r olygfa yn Nostalgia Tarkovsky lle mae Andrei yn cario'r cannwyll ar draws y pwll. Dyma'r actor Oleg Yankovsky yn esbonio'r olygfa.

Mwy o erthyglau ar waith a bywyd Tarkovsky yma.

Chwefror 14, 2004

People I Know (Daniel Algrant, 2002). Do'n i ddim yn gallu aros tan y diwedd, oedd hon mor wael.

Sori, Al.

Stalker, (Andrei Tarkovsky, 1979).

Heb y sawl gwasanaeth DVD-trwy'r-post dw i wedi defnyddio'n diweddar, mae'n annhebyg iawn y byddwn i wedi gweld unrhyw ffilm Tarkovsky ond Solaris erbyn hyn, ond dyma fi wylio Stalker ddoe, ac mae Mirror i ddod yfory.

Araf, wrth gwrs. Ddim yn ei deall, wrth reswm. Bendigedig. Ac un o hoff ffilmiau Joel Schumacher. Wrth gwrs.

Stalker ar nostalghia.com.