Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan...
Read more »

Ffa Pob Boston

ffa pob
Disgwyl ymlaen at weld ymwelydd cyntaf yr haf yn y bore, a hithau yn hen ffrind o Massachusetts. Gan ei fod yn ddiwrnod arbennig i Americanwyr yfory, rwy wedi paratoi rhywbeth Bostonaidd i ni gael i swper, gyda’n cŵn poeth...
Read more »

Blogiad o’r bar

pentre arms
Mae cyfrifoldebau ‘da fi. Yn ffodus iawn, mae Matt a Russell yn trafod rhifau ffôn pawb yn y pentre, a phwy sy gyda chysylltiad rhyngrwyd cyflymaf. Felly dyma fi yn rhydd i flogio o far y Pentre Arms. Diwrnod clymu...
Read more »