Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn

Dyma’r adolyguad sgwennais i ar gyfer tudalen TripAdvisor Bwch yn Uchaf, y lle hyfryd yn Llanuwchllyn lle buon ni ar ein gwyliau gwersyllu wythnos o’r blaen. Yn anffodus, dydy TripAdvisor ddim yn derbyn adolygiadau mewn “ieithoedd bychain”, felly dyw’r adolygiad...
Read more »

Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan...
Read more »

Ffa Pob Boston

ffa pob
Disgwyl ymlaen at weld ymwelydd cyntaf yr haf yn y bore, a hithau yn hen ffrind o Massachusetts. Gan ei fod yn ddiwrnod arbennig i Americanwyr yfory, rwy wedi paratoi rhywbeth Bostonaidd i ni gael i swper, gyda’n cŵn poeth...
Read more »