Clirio storfa ar iPhone

Rhag ofn bod hyn o werth i bobl eraill:

Mae iPhone 5C ‘da fi sy’n dod at ddiwedd ei oes – 3 mis ar ôl ar y cytundeb ac wedyn bydd yn amser prynu (ie, ddim rhentu!) ffôn newydd. Ond ers rhyw 6 mis dw i’n diodde o’r broblem “diffyg cof”, sy wedi bod yn boen enfawr, ac yn diweddar wedi cyrraedd y pwynt ble dw i’n gorfod dileu aps dw i’n defnyddio o dro i dro er mwyn cadw digon o le i’r aps dw i’n eu defynddio trwy’r amser.

Dw i wedi trial popeth hyd at jailbrêco’r ffôn, a ‘sai’r blydi peth ddim mor agos at ddiwedd ei gontract, mae’n debyg byddwn i wedi wneud. Ond heno ‘ma, ar ôl treulio awr arall rhwystredig trial aps “storage finder” a “junk remover”, dw i’n credu mod i wedi ffeindio’r ateb, wedi’i gladdu mewn sgwrs ar Reddit:

I had a similar problem that arose because I streamed a lot of my iTunes videos. The phone thought I was out of space. All I had to do was sign out of iTunes on my phone, restart the phone, then sign back into iTunes on the phone and everything was fine.

Dw i ddim yn gwylio fideo ar iTunes ar y ffôn, ond dw i yn defnyddio Apple Music ar gyfer ffrydio cerddoriaeth. Cyn i fi geisio’r tric bach uchod, oedd 35MB ar gael ar y ffôn; ar ôl allgofnodi o iTunes mae 1.3GB a dw i’n gallu ailosod yr aps dw i wedi bod yn gweld eu heisiau.

Da ‘di Reddit.

 

Arbrofi ag #adolygiad

(Ypdêt 16/08/11: mae adolygiad.com bellach yn fyw. Tagiwch eich twîts ag #adolygiad i chwarae gyda ni.)

Rhywbryd yn gynharach yr wythnos ’ma, wnaeth Seimon Brooks ddechrau postio adolygiadau sydyn o dai bwyta ac ati i’w ffrwd Twitter, ac yn defnyddio’r hashtag #adolygiad arnynt.

Mae wythnos yn amser hir ar Twitter. Yn fuan iawn, wnaeth y Twitfyd Cymraeg ddechrau efelychau syniad Seimon, ac mae’r hashtag eisioes wedi ennill ei le yn y pantheon o dagiau defnyddiol.

Wedyn, y prynhawn ’ma, dyna sgwrs bach yn arwain at hyn:

[blackbirdpie id=”102777154265296896″]

…ond aeth ymlaen i ddweud

[blackbirdpie id=”102777678289051648″]

Os dw i’n deall Seimon yn iawn, beth sy gyda fe mewn meddwl yw rhywle sy’n casglu pob twît sy’n defnyddio’r tag #adolygiad, er mwyn creu archif chwiliadwy o adolygiadau sydyn. Gwendid Twitter yw er bod pob neges yn cael ei harchifo, nid yw’n hawdd dod ar draws hen stwff.

Yn dangos fy niffyg dealltwriaeth llwyr o bethau technegol, dwedais i:

[blackbirdpie id=”102736472389586945″]

Dylwn i fod wedi gadael i Carl ateb hwnna, cyn i mi ruthro mewn fel ffŵl ac ychwanegu

[blackbirdpie id=”102778575568125952″]

… sy ddim hyd yn oed yn wneud synnwyr. Yn anffodus, wnaeth Seimon ddeall beth o’n i’n meddwl, ac wedi derbyn fy nghynnig.

Felly, fel y gwelwch chi yn y cofnod hwn, dw i wedi llwyddo ffeindio ategyn WordPress sy’n gadael i rhywun cynnwys twît “brodorol” mewn cofnod blog, ond dw i’n methu’n llwyr (hyd yn hyn) dod ar draws ffordd o awtomeiddio’r broses. Dw i ddim hyd yn oed yn siwr a fyddai’n syniad da i adael i’r peth fod yn hollol awtomatig: byddai hynny’n gadael y peth ar agor i sbamwyr a phob math o abiws.

Amser swper. Beth dych chi’n feddwl? Oes modd wneud hyn yn awtomatig?

Hacio iTunes

Wedi lawrlwytho iTunes 10 neithiwr, do’n i ddim yn hapus i weld bod Ping yn ymddangos fel eicon di-angen yn y bar ochr. Yn ôl beth o’n i’n gallu ffeindio ar y we, yr unig ffordd i droi hyn bant yw i fynd i mewn i ddewisiadau “Rheoliaeth Rhieni” iTunes a datddewis “iTunes Store”. Felly dyna beth wnes i. Nawr dw i hyd yn oed yn llai tebyg i ddefynddio siop Apple i brynu MP3s.

Sori, Steve.

Tra mod i’n chwarae o gwmpas gyda iTunes, dw i wedi wneud bach o waith trosi ar y ffeil Localizable.strings, er mwyn cael rhyngwyneb (arwynebol) Cymraeg. Dw i ddim wedi mynd yn ddwfn iawn efo’r cyfieithiad, ond mae popeth dw i’n gweld fel arfer wedi’i drosi, sy’n ddigon da i fi.

Oedd ’na brosiect anffurfiol blynyddoedd yn ôl i leoli llawer o raglenni Apple i’r Gymraeg, ond dw i ddim yn cofio a gâth iTunes ei wneud amser hynny. Rhywun arall yn gybod?

(O.N. newydd sylwi mod i wedi camsillafu “Teclynnau” yn y trosiad. Y twpsyn.)

Gadael Firefox Cymraeg

Ai fi yw’r unig Macafalwr sy’n defnyddio Firefox Cymraeg ond yn gweld eisiau y llwybrau teirw di-ofyn arferol ar gyfer “Gadael Firefox” (⌘Q) a “Canfod Eto” (⌘G)?

Ar ôl misoedd o regu bob tro dw i’n trial ffeindio rhywbeth ar y tudalen a chael y blwch gwybodaeth, neu drial cau Firefox a chael y swn bach “ti’n jocan”, dyma fi’n Gwglo’r blydi peth a darganfod pwt bach ar Lifehacker sy’n esbonio pa mor hawdd yw e i greu (neu newid) unrhyw llwybr tarw ar unrhyw rhaglen OS X.

Open the Keyboard & Mouse preference pane in your System Preferences and click on the Keyboard Shortcuts tab. Click the little plus (+) sign, choose the application you want to assign a shortcut for from the drop-down, then enter the exact name of the menu bar item you want to execute…

Fel hyn:
gadael_firefox

Wedyn wneud yr un peth ar gyfer “Gwybodaeth am y Dudalen”: newid hwnna’n ôl ⌘I.

Y tro nesa i chi agor Firefox, bydd yn gweithio fel mae i fod i weithio.

Coleg Sir Benfro a GoogleTranslate

Mae gan Coleg Sir Benfro wefan uniaith Saesneg sydd erbyn hyn yn cynnwys teclyn GoogleTranslate i ddarparu fersiwn Gymraeg o’r safle, ynghyd â fersiwn bob iaith arall dan yr haul.

Dyma’r enghraifft cyntaf dw i wedi gweld o sefydliad a ddylai fod yn ddwyieithog sy’n dewis defynddio cyfieithydd Google er mwyn arbed bach o arian. Mae’n methu ar gymaint o lefelau mae’n anodd gwybod ble i ddechrau.

O’r gorau. Os dych chi’n mynd i adael i’ch defnyddwyr ddibynnu ar beiriant cyfieithu, dyw e ddim yn syniad da i gynnwys testun mewn JPGs ar eich tudalen blaen. Dyma “fersiwn Gymraeg” y dudalen flaen:

Picture 1

Pa mor Gymraeg yw hynny?

Unwaith mae defnyddiwr yn mynd i mewn i’r wefan ei hunan, mae GoogleTranslate yn wneud jobyn eitha da o gyfieithu’r cynnwys (ond yn wneud job lot well o’i gyfieithu i Ffrangeg, siwr o fod), bron a bod yn ddigon da i rywun sy wir eisiau defnyddio dim ond y Gymraeg gael wneud hynny.

Bron a bod.

Dyma’r dudalen am Bagloriaeth Cymru. Eto, mae ’na dalp mawr o destun uniaith Saesneg sy mewn ffurf graffeg a felly yn anweledig i Google. Wedyn mae perlau yn y cyfieithiad, fel hyn:

Gofynnodd Exeter (Caerdydd) ar gyfer dau brecwast yn lefel-A a basio i Fagloriaeth Cymru i astudio bioleg yno, roeddent yn awyddus iawn ar y Bac Cymreig yn fy cyfweliad.

“Exeter (Caerdydd)” yw Prifysgol Caerwysg a’r “dau brecwast” yw dwy radd B (pwy a ŵyr pam).

Nawr dw i’n gwybod fy mod i wedi bod yn efengylaidd am GoogleTranslate yma yn y misoedd diwetha, a does dim byd yma sy’n newid fy meddwl ar werth y teclyn ei hunan. Ond wedi dweud hynny, fi oedd un o’r cyntaf i pw-pwio pryderon y rhai llai efengylaidd pan dwedon nhw y bydd pobl yn defnyddio GoogleTranslate yn lle cyflogi cyfieithwyr go iawn.

A dyma fe’n digwydd eisoes, mewn sefydliad addysg bellach.

A oes ots ’da myfyrwyr y Coleg?

Dal Dim Gair

Mae dros 6 blynedd ers i mi sgwennu cofnod yma a oedd yn dwyn y teitl Dim Gair Diolch. Cwyno o’n i yn y cofnod hwnna bod pobl yn tueddu anfon dogfennau MS Word fel atodiadau, heb feddwl a fyddai’r bobl oedd yn eu derbyn yn gallu eu hagor, ac heb boeni chwaith am yr amser sy’n cael ei wastraffu yn y broses. Soniais i yn 2003 am yr ymgyrch yn erbyn atodiadau MS Word; dw i’n falch o weld bod y wefan yna dal yn bodoli, ond prin iawn bod ei neges wedi lledu yn bell.

Ces i ebost neithiwr oedd yn cario atodiad 560KB Microsoft Word.

Am hwyl, ar ôl i mi lawrlytho’r peth, a’i agor yn Google docs, wnes i copi a gludo’r testun mewn i Textedit, i weld faint o wybodaeth defnyddiol oedd wedi’i gynnwys yn yr hanner megabeit yna.

4KB.

Parhau i ddarllen “Dal Dim Gair”

(Bron) Popeth (ar y we) yn Gymraeg

Hyd yn hyn, dw i wedi sôn am beiriant cyfieithu Google mewn termau eitha cul, Cymraeg/Saesneg. Ond mae ochr arall i’r ceiniog, sef bod (bron) holl gynnwys y we erbyn hyn ar gael i ni yn ein hiaith ein hunain, os ydyn ni’n fodlon rhoi tipyn bach o waith i mewn.

Er nad ydw i’n debyg iawn i ddarllen Metafilter yn y Gymraeg, mae’n anhygoel bod hynny yn bosibl. Ces i wefr o weld bar-lywio Mefi, rhywbeth dw i wedi gweld bron bob dydd ers 1999, wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg, bron pob gair yn ei le:

Picture 1

Gwych o beth, ond ddim digon o reswm i ddewis darllen cyfieithiad carpiog yn lle’r Saesneg gwreiddiol.

Un lle dw i wedi defnyddio teclyn Google heddiw, i ddarllen rhywbeth na fyddai gobaith i mi ddeall heb gyfieithiad cyn nawr, yw gwefan arddangosfa Hermann Hirsch*, sef safle uniaith Almaeneg sydd erbyn hyn yn ddealladwy i Gymry Cymraeg.

Mae’r arddangosfa yn Amgueddfa Trefol o Göttingen, am y tro cyntaf yn yr Almaen yn gwneud yn deyrnged i’r hanghofio unjustly artist. Mae’n darparu daith bywgraffyddol drwy fywyd a gwaith yr artist hyblyg, ac yn gosod pwyslais ar ei Südniedersächsische amser.

Diddorol gweld y gair Saesneg unjustly yn y canol, sy’n awgrymu bod y fersiwn Gymraeg yn dod trwy’r Saesneg yn gyntaf. Diddorol hefyd bod y gair teyrnged (am “eine Würdigung”) yna yn tro’n asesiad os dych chi’n bwydo’r teclyn â’r testun fesul paragraff. “Assessment” yn hytrach na “tribute” yw e yn y Saesneg, ond eto, os dych chi’n rhoi llai o gydestun i’r peiriant, mae’r gair yn newid i “appreciation”.

Mae’r dewisiadau y peiriant braidd ar hap weithiau: gan fwydo’r un ymadrodd uchod mewn ond heb yr atalnod llawn, mae Hirsche yn newid o fod yn “painter” i “artist”.

Ta waith am hynny, dw i dal yn gweld hyn fel datblygiad enfawr yn hanes y Gymraeg ar y we. A tu hwnt, wrth gwrs – cofiwch bod testun bob llyfr yn y byd yn cael ei sganio gan Google, sy’n golygu (mewn theori) y bydd bob llyfr yn y byd ar gael yn y Gymraeg, yn y man. Mae hynny yn dipyn o beth, ond yw e?

* Dw i wedi blogio am Hermann Hirsche yma o’r blaen, y tro diwetha i mi ddod yn ôl ar ôl hoe bach o’r blog, fel mae’n digwydd. Hen ewythr Philippa oedd e, a chafodd bron popeth o’i waith ei “brynu” gan y Natsïaid am brisiau chwerthinllyd. Ond cewch chi ddarllen gweddill ei hanes ar wefan Amgueddfa Drefol Göttingen, os dych chi’n gallu darllen Almaeneg.

Gwirydd sillafu Microsoft

Cyhoeddi gwirydd sillafu Microsoft yn Gymraeg – stori BBC. Dim ond gyda Office XP bydd hyn yn gweithio, mae’n debyg, ond mae’n can yn y cyfeiriad iawn tuag at normaleiddio’r iaith yn y byd gwybodaeth technoleg. Ond mae ’na rywbeth dw i ddim yn ei ddeall:

O stori BBC:

“Mae’r gwirydd sillafu a chysylltnodydd yn sicrhau fod defnyddwyr PC ym mhob rhan o’r byd yn gallu gwirio’u Cymraeg yn rhad ac am ddim o hyn ymlaen, diolch i gydweithredu agos rhwng y Bwrdd, Canolfan Bedwyr a chwmni Microsoft,” ychwanegodd.

O wefan Microsoft:

The estimated retail price for the Proofing Tools for Office XP CD is $79.95 US.

Ydw i’n colli rhywbeth fan hyn?