Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan...
Read more »

Chwarae gyda’r patrymlun, a sylwi ei bod yn anodd iawn addasu teclynau heb droi’r iaith yn ôl i’r Saesneg. Felly os ydy pethau’n edrych braidd yn Seisnig am sbel, dyna pam…