Dringo walydd

Diwrnod eitha bishi, o edrych yn ôl, ond fel arfer, ar y pryd, dw i’n teimlo fel mod i ddim yn wneud digon gyda’r oriau. Paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi yn y bore. Dim cweit cymaint o Bethe yn digwydd...
Read more »

Chwarae gyda’r patrymlun, a sylwi ei bod yn anodd iawn addasu teclynau heb droi’r iaith yn ôl i’r Saesneg. Felly os ydy pethau’n edrych braidd yn Seisnig am sbel, dyna pam…