Ôl y frech wen

Ychwanegu Hwiangerddi ar Tumblr, a dod ar draws hyn: CCLXII. TEIMLAD DA Mae’n dda gen i ddefaid, mae’n dda gen i wyn, Mae’n dda gen i feinwen a phant yn ei thrwyn; A thipyn bach bach o ôl y frech...
Read more »

Canu Casineb

[Eto, cofnod sy wedi'i gopio o'r blog iaith methedig.] Mae Lameen Souag wedi olrhain hanes y gair Cabileg šnu, sy wedi newid ei ystyr o “gasineb” i “ganu” mewn dau gam hawdd: In Classical Arabic, there is a fairly rare...
Read more »