Canu Casineb

[Eto, cofnod sy wedi'i gopio o'r blog iaith methedig.] Mae Lameen Souag wedi olrhain hanes y gair Cabileg šnu, sy wedi newid ei ystyr o “gasineb” i “ganu” mewn dau gam hawdd: In Classical Arabic, there is a fairly rare...
Read more »