Batris Llawn

enlli
Nôl gytre ar ôl wythnos fendigedig yn Llŷn. Dw i ddim am ddweud rhyw lawer yma, gan bod hi’n fwriad ‘da fi lenwi’r bylchau yn fy mlogiadau dyddiol trwy sgwennu cofnod ar gyfer bob dydd o’r gwyliau, ond yn fras…...
Read more »

Codi pluen

Sylweddoli mod i’n treilio mwy o amser cwyno am y pethach mae “rhaid i fi neud” nag ydw i ar actiwali neud y pethach mae rhaid i fi neud. Ac am y tri mis nesa, diolch i gyfuniad o diogrwydd...
Read more »