Ffleiars Pync Roc Arizona

Archif o ffleiars pync roc o Tucson, Phoenix a Los Angeles, o’r adeg 1982-1984. Hefyd, mae ’na dudalen o MP3s sy’n cynnwys sioe Hüsker Dü yn Tucson, gyda rhyw 30-40 o bobl yn y cynulleidfa. Mae’r band yn gachboeth, ac mae’r set yn cynnwys ail-fersiynau caneuon Donovan a’r Troggs.

Da ‘di’r Dü.

Emynyddiaeth Appalachia

Pori yn Llyfrgell Digidol Appalachia lle des i o hyd i gasgliad o emynau mewn steil traddodiadol yr ardal, sef “lined-out hymnody”. Mae’r dull ’ma wedi goroesi ymysg rhai o Fedyddwyr Kentucky.

Dyma Jeff Todd Titon yn disgrifio’r arddull:

The leader sings the very first line, and the congregation joins in when they recognize the song. After that, the song proceeds line by line: the leader briefly chants a line alone, and then the group repeats the words but to a tune that is much longer and more elaborate than the leader’s chant or lining tune. Music historians call this procedure lining out.

Ceir clywed ambell i enghraifft fan hyn ac mae CD ar gael.

Mae arddull gyda ei wreiddiau yn yr ynysoedd hyn, ac mae dull traddodiadol Gaeleg yr Alban dal yn fyw. Yn wir, mae ’na rhai sy’n olrhain gwreiddiau cerddoriaeth sanctaidd pobl duon America yn ôl trwy meistri ceithweision i ynysoedd ac ucheldiroedd yr Alban.

Yn flaenorol: Ffidlera ar yr Hen Ffin – cerddoriaeth werin Appalachia.

Gol. Diolch i Philippa am fy atgoffa am draddodiad brodorol Cymreig o ganu pwnc.

Blwyddyn Newydd Dda! Na, wir i chi!

Falle nad yw’n dda, yn garmigaidd, i ddechrau blwyddyn newydd gyda blogiad am rhywbeth mor ddiflas â thrafod vanitas. Pan wnes i ddileu’r blog neithiwr, dyfynnais i gwbled gan Philippa:

Pa angen dim amgenach
Na’r awr, ’nawr, o fod yn iach.

Dyna’r ysbryd dw i am gadw ato eleni. A does dim byd yn ymgorffori ysbryd Eros fel cerddoriaeth pync digyfaddawd America yr 80au.

Take it away, Bob…

A dyma MP3 fel anrheg bach ymddiheurio-i-fy-hunan-am-fod-mor-negyddol-weithiau:

Hüsker Dü – Sorry Somehow (6Mb) – o’r albym Candy Apple Grey.

Shimmy-Disc

Erbyn i mi bennu’r cofnod hwn, mae’n debyg bydd Pigion y Dydd wedi ymddangos ar y blog, sydd dim byd byd ond lincs ambyti bandiau ar y label Shimmy-Disc. Nôl yn yr 80au hwyr a dechrau’r 90au, cyn i Nirvana a’r we sbwylio popeth i bawb, oedd gweld logo Shimmy-Disc ar gefn record gan fand do’t ti erioed wedi clywed amdanyn nhw, yn ddigon o reswm i roi dy ddecpunt i Mr Spiller. Dw i’n cofio prynu record lle do’n i ddim yn siwr p’un o’r geiriau ar y clawr oedd enw y band, a p’un oedd teitl y record – ac i fod yn onest, dim ond y funud hon ydw i wedi setlo’r dryswch yna, 19 o flynyddoedd yn diweddarach.

Cwmni un dyn oedd y label, a fel gyda phob label gwych mi oedd ’na “house style” – yn union y fath steil fyddet ti’n disgwyl gan foi oedd yn arfer bod yn y Butthole Surfers.

Dyma gwpl o ffefrynnau o’r casgliad Shimmy, wedi’i ffeindio ar y we – dim ond un CD sy ’da fi, mae popeth arall ar feinyl.

Bongwater – Nick Cave Dolls
Dogbowl – Carnival in the Swamp
King Missile – Take Stuff From Work

A dyma geiriau i’r un ola, ar ffurf cartwn ffeindiais i mewn ffansîn o’r pryd, ac sy wedi bod yn cuddio mewn copi o Cosmic Trigger ers 15 mlynedd.

Fnord, sbo.

Take Stuff From Work

Mwy o dalent Dinas Nevada

Beth yw e am Ddinas Nevada? Dim ond rhyw 3,000 o bobl sy’n byw ’na, ond mae hynny yn cynnwys Gary Snyder, Terry Riley a Joanna Newsom.

Mae hefyd yn gartre i Noah Georgeson, cerddor/cynhyrchydd sy wedi gweithio gyda Newsome, Banhart, Bert Jansch ac eraill, ac sy bellach wedi rhyddhau ei albym ei hun – clywir fersiynau acowstig o’r caneuon o hwnna yn y sesiwn radio yma.

Wedyn mae ’na Mariee Sioux – darllenais i amdani hi yn Arthur y bore ’ma wrth eistedd ar yr orsedd (lle dw i’n darganfod y rhan fwya o’m cerddoriaeth newydd y dyddiau ’ma). Cantores “gwerinol” yw hi, gyda thinc o arallfydolrwydd Newsom amdani. Pethau i’w lawrlwytho fan hyn.

Ac mae Alela Diane, Casual Fog, Kings and Queens (oedd yn arfer bod yn aelodau cyn-fand Newsom, The Pleased), ac, wel, mae hynny’n ddigon, siwr o fod.

Sut mae hwn yn digwydd? Rhywbeth yn y dŵr? Neu dim ond lot o rieni hipiaidd?


Gol: mae Utah Phillips yn byw ’na hefyd.

Vetiver ddim o’r un Ilk

Sawl wythnos yn ôl, wedi darllen erthygl ar Richard Youngs, es i Amazon ac ordro CD gan ei fand “proto-prog” Ilk. Pan cyrhaeddodd y disg, o’n i bach yn siomedig – nid prog mohoni, ond rhywbeth tebyg i stwff Devendra Banhart.

Dim byd yn erbyn Defi blew, ond nid beth o’n i’n disgwyl.

Ddim yn meddwl mwy amdano ar y pryd. Pethau i’w neud, pobl i’w gweld.

Neithiwr, chwarae’r CD eto, wrth fynd trwy’r holl stwff dw i wedi prynu yn diweddar. Eto, meddwl bod dim ffordd disgrifio’r gerddoriaeth ’ma fel prog o unrhyw fath. Wedi dweud hynny, mae’n eitha da, a rhywbeth hoffwn i wrando arno fwy. Yn y peil “i’r iPod” gyda fe ‘te.

Y bore ’ma, rhoi fe yn y Mac, aros i iTunes wneud ei stwff a ffeindio manylion y traciau ac ati, a dyna fe: nid Ilk yw e o gwbl, ond albym cyntaf Vetiver. Mae label y CD yn dweud ILK, ond Vetiver biau’r cynnwys.

Wedi dweud wrth label Ilk – tybed a ga’i gopi o’r CD cywir ganddyn nhw?