Ambytu

Nicky on a donkey

Fi yw Nic Dafis, a dyma fy mlog. Shmae?

Dw i wedi bod yn blogio yma ar ryw lun ers Ebrill 2001.

Yn mis Awst 2002, wnes i a chriw bach o ffrindiau ddechrau maes-e, y wefan gymudedol gyntaf yn y Gymraeg.

Er bod yr hen flog ‘ma wedi bod yn dawel ers tro, buy propecia online bob hyn a hyn bydda i’n ffeindio esgus newydd i ailgydio yn y peth. Bydd hyn yn para am ryw wythnosau fel arfer.

Dw i’n byw ym Mhontgarreg ger Llangrannog, gyda’m cariad Philippa, yn gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion yn Aberteifi, ac yn potran gyda gwefan Y Bont Fach pan ga’ i amser.

Os wyt ti am gysylltu, dyma fi ar y twitters, ar y Facebooks, neu hyd yn oed ar yr hen ebost.

5 thoughts on “Ambytu

  1. Triais transgrifio trwy RSS i Morfablog ond ges i’r neges “feeds with DTDsnot supported” – popeth yn Roeg imi !

  2. Dw i dal heb sorto hyn ma’s Chris, mae’n flin ‘da fi. Trial gludo feed://morfablog.com/feed/atom/ mewn i dy ddarllenydd RSS. Dw i’n credu bod hynny’n gweithio o hyd.

    ‘Swn i’n treulio’r amser angenrheidiol i weithio ma’s beth sy’n bod ar y ffrwd RSS, debyg y collwn i ewyllys byw, heb sôn am ewyllys blogio.

  3. Dwi ffaelu ffindo lle i rhoi’r llinell mewn. Tasai’r stwff ‘ma yn ben tost i ti, rhaid imi jyst ymweld a’r flog pob hyn a hyn ar hap.

  4. @nicdafis Helo, Rob Bruce sy ‘ma. Ti yn Llan’dod yn chwilio am lefydd i fwyta ac yfed? Chamelee Spice (Stryd Arlais/Temple Street) yn dda. Jules (Fiveways) yn ocê. Yr unig pyb go iawn yn y dref yw’r Llanerch – rhwng yr orsaf heddlu a Tesco. Mae’r Drover’s yn Howey yn neud bwyd Thai o safon uchel, mae’n debyg – sai’n lico bwyd Thai o gwbl felly allwn i ddim yn gweud. Gobeithio y fydd hynny yn helpu.

Comments are closed.