Ambytu

Nicky on a donkey

Fi yw Nic Dafis, a dyma fy mlog. Shmae?

Dw i wedi bod yn blogio yma ar ryw lun ers Ebrill 2001.

Yn mis Awst 2002, wnes i a chriw bach o ffrindiau ddechrau maes-e, y wefan gymudedol gyntaf yn y Gymraeg.

Er bod yr hen flog ‘ma wedi bod yn dawel ers tro, bob hyn a hyn bydda i’n ffeindio esgus newydd i ailgydio yn y peth. Bydd hyn yn para am ryw wythnosau fel arfer.

Dw i’n byw ym Mhontgarreg ger Llangrannog, gyda’m cariad Philippa, yn gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion yn Aberteifi, ac yn potran gyda gwefan Y Bont Fach pan ga’ i amser.

Os wyt ti am gysylltu, dyma fi ar y twitters, ar y Facebooks, neu hyd yn oed ar yr hen ebost.