Batris Llawn

enlli
Nôl gytre ar ôl wythnos fendigedig yn Llŷn. Dw i ddim am ddweud rhyw lawer yma, gan bod hi’n fwriad ‘da fi lenwi’r bylchau yn fy mlogiadau dyddiol trwy sgwennu cofnod ar gyfer bob dydd o’r gwyliau, ond yn fras…...
Read more »

Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan...
Read more »

Ffa Pob Boston

ffa pob
Disgwyl ymlaen at weld ymwelydd cyntaf yr haf yn y bore, a hithau yn hen ffrind o Massachusetts. Gan ei fod yn ddiwrnod arbennig i Americanwyr yfory, rwy wedi paratoi rhywbeth Bostonaidd i ni gael i swper, gyda’n cŵn poeth...
Read more »

Blogiad o’r bar

pentre arms
Mae cyfrifoldebau ‘da fi. Yn ffodus iawn, mae Matt a Russell yn trafod rhifau ffôn pawb yn y pentre, a phwy sy gyda chysylltiad rhyngrwyd cyflymaf. Felly dyma fi yn rhydd i flogio o far y Pentre Arms. Diwrnod clymu...
Read more »